Cleansurface

Beïnvloeding van kleefgedrag van RVS door chemische en fysische oppervlaktebehandeling voor preventieve, curatieve behandeling van fouling en biofilms.

Het algemeen doel van CLEANSURFACE is de introductie van innovatieve roestvrij staal (RVS) coatings in de Vlaamse voedingsindustrie wat zal resulteren in verminderde fouling en biofilmvorming. Het achterblijven van voedingsresten op RVS na reiniging en desinfectie veroorzaakt vervuiling van het oppervlak (fouling), maar vormt ook een ideale voedingsbodem voor biofilmvorming. Groei van pathogenen en bederfflora op wanden van processing apparatuur onder vorm van biofilms kan aanleiding geven tot persisterende bronnen van besmetting, die zeer moeilijk of niet te verwijderen zijn door normale reinigings- en desinfectieprocedures. Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van biofilms een directe invloed kan hebben op de houdbaarheid van levensmiddelen. Het project zal aanleiding geven tot een set van richtlijnen hoe preventief en curatief het kleefgedrag van RVS kan gewijzigd worden en welke de beste oplossingen zijn om dit te doen. Introductie van innovatieve RVS coatings zal resulteren in verminderde fouling en biofilmvorming wat het rendement ten goede komt en de productveiligheid en -kwaliteit ondersteunt. Door optimalisatie van de reinigings- en desinfectieprocedures (R&D) voor deze nieuwe RVS types zal het verbruik aan reinigings- en desinfectieproducten dalen wat aanleiding geeft tot duurzamere processen met een lagere milieu-impact en verminderde kosten voor waterzuivering. 

Volgende concrete doelstellingen worden vooropgesteld:

 • Geoptimaliseerde detectiemethodes en bemonsteringsmethodes voor fouling en biofilms;
 • Isolatie en identificatie van belangrijkste foulingsoorten, en dit sectorspecifiek;
 • Chemische en microbiologische karakterisatie van fouling en biofilms;
 • Opbouw van een reproduceerbaar modelsysteem voor aanmaak van fouling en biofilms;
 • Inzicht in de mechanismen van fouling en de interactie met biofilmvorming;
 • Ontwikkeling van innovatieve en effectieve technieken ter voorkoming en verwijdering van fouling en biofilms door wijziging van het kleefgedrag van RVS;
 • Toepassing van optimale R&D protocols voor de geselecteerde RVS types;
 • Leidraad met praktische richtlijnen voor R&D. 

De bedrijfssectoren die in aanmerking komen om de resultaten te valoriseren zijn:

 • Voedingsbedrijven met microbieel sterk bederfbare producten;
 • Machinebouwers en producenten van RVS en coatings;
 • Producenten van reiniging- en desinfectieproducten en bedrijven die reinigen en desinfecteren.

Er wordt verwacht dat de projectresultaten na afloop van het project zullen leiden tot het gebruik van innovatieve RVS behandeling bij de bedrijven uit de doelgroep. Daaraan gelinkt zal ook de reinigingsprocedure aangepast worden. Verwacht wordt dat door het project minstens 30 extra VTE’s zullen tewerkgesteld worden. Het valorisatieplan focust zich op het initiëren van vervolgprojecten en het verspreiden van de resultaten naar een ruime doelgroep via workshops, opleidingen, studiedagen, publicaties en samenwerking met de Belgische vereniging voor oppervlaktetechnieken van materialen (VOM), EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) en Agoria (sectorfederatie voor de technologische industrie in België). Implementatie van de resultaten resulteert op bedrijfseconomisch vlak rechtstreeks in 1) minder productverlies (geschatte omzetstijging van 104 miljoen euro), 2) lagere productiekost door efficiëntieverhoging 3) minder voedselgerelateerde bacteriële uitbraken en imagoschade, 4) minder arbeidsongevallen en 5) een verlaagde milieu-impact. Daarnaast zet het project aan tot investeringen op vlak van innovatieve behandelingstechnieken en nieuwe reinigingsprocedures.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Flanders Food, ILVO, KULeuven en UGent